Giá đá hoa cương granite

Bảng báo gá đá hoa cương granite

Bảng báo giá đá hoa cương granite sau đây chúng tôi muốn đưa thông tin giá đá hoa cương, để các bạn tham khảo chung trên việc dự toán cho các công trình hiện tại, gia da hoa cuong sẽ dúp ích được nhiền hơn cho phần tham khảo chung

Đá hoa cương granite là một loại đá cứng nhất trong tất cả các dòng đá hoa cương, nhưng loại đá này ít người ưa chuowngj hơn bởi nét hoa văn không được tự nhiên như dòng đá hoa cương marble, cũng có nhiều loại đá hoa cương granite có nhiều nét đẹp về hoa văn mạnh mẽ, nhứng đơn giá thì có thể nói sẽ cao hơn dòng đá marble gấp tư 2 đến 4 lần.

để làm sao có được loại đá hoa cương vừa đẹp vừa tốt để đồng hành cùng ngôi nhà của bạn, những thyoong tin giá đá hoa cương dưới đây, chúng tôi tin ràng các bạn đọc sẽ rút ra được nhiều hữu ích hơn trong việc dự toán đá hoa cương cho ngôi nhà của mình.

Thông tin giá đá hoa cương granite năm 2017

da-hoa-cuong-vang-binh-dinh Đá hoa cương vàng bình định, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 820,000 vnd/1 mét vuông

Da-hoa-cuong-hình-thành Đá hoa cương xanh vân thẳng, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,120,000 vnd/1 mét vuông

xanh-phan-rang Đá hoa cương xanh pan rang, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 720,000 vnd/1 mét vuông

Xà-c--xanh-nam-m- Đá hoa cương xanh nam mỹ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 820,000 vnd/1 mét vuông

vàng-sa-phia Đá hoa cương vàng sapia bông lớn, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 820,000 vnd/1 mét vuông

gia da hoa cuong 5014 Đá hoa cương xanh đuôi công, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 920,000 vnd/1 mét vuông

dá-hoa-cuong-12345565 Đá hoa cương vàng sapia sapia, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

dá-hoa-cuong-12345562 Đá hoa cương tím đỏ sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,120,000 vnd/1 mét vuông

gia-da-hoa-cuong-granite Đá hoa cương tím sapia sapia, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

 

vàng-da-bao Đá hoa cương vàng vân báo, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,320,000 vnd/1 mét vuông

tr-ng-vân-mây Đá hoa cương tímg sapia sapia, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,220,000 vnd/1 mét vuông

tr-ng--n-d- Đá hoa cương trắng ấn độ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 520,000 vnd/1 mét vuông

tr-ng-m-t-r-ng Đá hoa cương trắng mắt rồng, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 520,000 vnd/1 mét vuông

tim khanh hòa cùng họ mông cổ Đá hoa cương tím mông cổj, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 280,000 vnd/1 mét vuông

sà-c--xám-tr-ng Đá hoa cương xanh xà cừ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,220,000 vnd/1 mét vuông

sà-c--xám-sânh Đá hoa cương tím hoa cà, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 420,000 vnd/1 mét vuông

Ð--hoa-phu-ng Đá hoa cương đỏ hoa phượng, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 520,000 vnd/1 mét vuông

sa-fia-ánh-tuy-t Đá hoa cương đen ấn độ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 980,000 vnd/1 mét vuông

kim-sa-trung Đá hoa cương đen kim sa, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 680,000 vnd/1 mét vuông

Nâu-sa-fia-m- Đá hoa cương nâu đan mạch, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 980,000 vnd/1 mét vuông

Nâu-pan-tic Đá hoa cương nâu balentick, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 720,000 vnd/1 mét vuông

nâu-anh-qu-c-2 Đá hoa cương nâu anh quốc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 820,000 vnd/1 mét vuông

Nâu-anh-qu-c Đá hoa cương đỏ anh quốc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 860,000 vnd/1 mét vuông

Kim-sa-tr-ng Đá hoa cương trắng hạt ngọc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,220,000 vnd/1 mét vuông

hông-sa-m-c-3 Đá hoa cương trắng sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 720,000 vnd/1 mét vuông

hông-gia-lai Đá hoa cương hồng mai xuân dung, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 800,000 vnd/1 mét vuông

hong-bình-d-nh Đá hoa cương tím mông cổ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 320,000 vnd/1 mét vuông

h-ng-sa-m-c Đá hoa cương nâu sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1100,000 vnd/1 mét vuông

good-si-mir Đá hoa cương goncasimir, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,80,000 vnd/1 mét vuông

Ð--ru-by-bình-d-nh Đá hoa cương đỏ braziz, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông

Ð--nhu-m Đá hoa cương đỏ ấn độ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,220,000 vnd/1 mét vuông

Ð--bình-d-nh--t-t Đá hoa cương đỏ bình định, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 860,000 vnd/1 mét vuông

Ðen-hu--d-p Đá hoa cương cừ cám xanh, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 720,000 vnd/1 mét vuông

Ð--b-ch-kim Đá hoa cương tím kim sa, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 990,000 vnd/1 mét vuông

xà-c--na-uy-bông-nh- Đá hoa cương tím khánh hòa, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 420,000 vnd/1 mét vuông

xám-long-chu-t Đá hoa cương đen cam pu chia, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 690,000 vnd/1 mét vuông

xà-c--xanh-den Đá hoa cương xà cừ ánh xanh, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,250,000 vnd/1 mét vuông

xanh-den-in-do Đá hoa cương xanh nam mỹ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 800,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 21 Đá hoa cương vàng simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 18 Đá hoa cương trắng simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 16 Đá hoa cương tím simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 14 Đá hoa cương đen simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 12 Đá hoa cương trắng nâu simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 7 Đá hoa cương trắng xám simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 1 Đá hoa cương trắng hồng simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

Ðá-hoa-cuong-m-u Đá hoa cương xà cừ ánh tím, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 2,820,000 vnd/1 mét vuông

da-hoa-cuong-xam-xa-cu Đá hoa cương xà cừ xám trắng, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 2,820,000 vnd/1 mét vuông

Da-hoa-cuong-Trang-Sa-Mac6

da-hoa-cuong-xaf-cuwf-ngocj-trai5 Đá hoa cương xà cừ ngọc trai, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,320,000 vnd/1 mét vuông

nâu-sa-mạc Đá hoa cương tím sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 990,000 vnd/1 mét vuông

đỏ sa mạc Đá hoa cương đỏ sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 990,000 vnd/1 mét vuông

kim-thinh-pha.4 Đá hoa cương trắng đỏ sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,820,000 vnd/1 mét vuông

tím-hoàng-cung Đá hoa cương tím hoàng cung, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 2420,000 vnd/1 mét vuông

trắng-na-uy Đá hoa cương tím braziz, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,620,000 vnd/1 mét vuông

trắng-đốm-brazin Đá hoa cương tím sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 9920,000 vnd/1 mét vuông

back-to-top.png
0906436366 Trong vài trường hợp, bạn có thể dùng nước tẩy rửa chuyên dụng để giúp sàn nhà sạch hơn. Tuy nhiên, bạn lưu ý tránh dùng các dung dịch có chất axit quá cao gây loang lổ bề mặt đá.