Đá hoa cương đen

Đá hoa cương đen Trong thời đại mới của xã hội ngày nay, đá hoa cương đen đang là su hướng tăng trưởng trong lĩnh vực xay dụng và trang trí nội ngoại thất mà không có một loại vật liệu nào có thể thay thế được, vậy đá hoa cương đen gồm có những loại nào chất lượng ra sao? mời quý vị cùng tham khảo những thông tin sau đây, để có thể chúng ta cùng rút ra nhiều kinh nghiệm cho chất lượng cũng như trong đơn giá đá hoa cương đen [caption id="attachment_8632" align="alignleft" width="487"]ĐÁ HOA CƯƠNG ĐEN BLACK ROYAL giá 1,200,000 ĐÁ HOA CƯƠNG ĐEN BLACK ROYAL giá 1,200,000[/caption]   Đá hoa cương đen tuy nhiên là một màu đen, nhưng độ phản bóng lai cao hơn cao hơn tất cả các dòng đá khác, và hầu hết các loại đá hoa cuong đen đã chiếm tỉ lệ lót cho một nền phản bóng là 89/%, nên độ bóng cao hơn, Và sau đây là mẫu đá hoa cương đen [caption id="attachment_6936" align="alignnone" width="800"]golden-brown - Copy da hoa cuong den1[/caption] [caption id="attachment_6942" align="alignnone" width="800"]Neropotoro - Copy da hoa cuong den 2[/caption] [caption id="attachment_6510" align="alignnone" width="800"]sà-c--xám-tr-ng da hoa cuong den3[/caption] [caption id="attachment_6506" align="alignnone" width="800"]sa-fia-ánh-tuy-t da hoa cuong den 4[/caption] [caption id="attachment_6503" align="alignnone" width="800"]nâu-anh-qu-c-2 da hoa cuong den 5[/caption] [caption id="attachment_6501" align="alignnone" width="800"]kim-sa-trung da hoa cuong d6en[/caption] [caption id="attachment_6491" align="alignnone" width="800"]Ðen-hu--d-p da hoa cuong den 7[/caption] [caption id="attachment_6486" align="alignnone" width="800"]xanh-den-in-do da hoa cuong den 8[/caption] [caption id="attachment_6484" align="alignnone" width="300"]xanh-ba-hia da hoa cuong den 10[/caption] [caption id="attachment_6482" align="alignnone" width="300"]xám-long-chu-t da hoa cuong den 11[/caption] [caption id="attachment_6485" align="alignnone" width="300"]xanh-con-d-o da hoa cuong den 12[/caption] [caption id="attachment_6487" align="alignnone" width="300"]xanh-den--n-d- da hoa cuong den 13[/caption] [caption id="attachment_6480" align="alignnone" width="300"]xà-c--xanh-den da hoa cuong den 14[/caption] [caption id="attachment_6477" align="alignnone" width="300"]Xanh-xanh-xà-c- da hoa cuong den 15[/caption] [caption id="attachment_6052" align="alignnone" width="300"]da hoa cuong ca cap 3 da hoa cuong den 17[/caption]   1 Giá đá hoa cương marble

Ðá-hoa-cuong-m-u-d-p Đá hoa cương trắng sơn thủy giá 2,280,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên

gia da hoa cuong 5011 Đá hoa cương caborn chinow giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên

gia da hoa cuong 5003 Đá hoa cương emperado đậm giá 980,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên gia da hoa cuong 5012 Đá hoa cương vàng vân núi giá 2,200,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên gia da hoa cuong 5001 Đá hoa cương ngọc thạch vàng giá 3,200,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên dá-hoa-cuong-123455628 Đá hoa cương xám vân gỗ giá 1,200,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên marble_1 Đá hoa cương vàng wink thaw giá 1,400,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-123455623 Đá hoa cương vân gỗ ý giá 1,200,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-123455610 Đá hoa cương cẩm thạch giá 5,280,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên tr-ng-carara - Copy Đá hoa cương carara giá 1,480,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Neropotoro - Copy Đá hoa cương đen vân tráng rối giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên ro-sa-lai - Copy Đá hoa cương vàng rasa-liall giá 1,20,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên lightemperador-2 - Copy Đá hoa cương daxemperado giá 1,180,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên kem-ch--d--3 Đá hoa cương trắng rosa-liail giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên kem-ch--d--2 Đá hoa cương hồng ro sa giá 1,180,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên gream-mafill  Đá hoa cương boos ton chinow giá 1,180,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên golden-brown - Copy Đá hoa cương caborn chinow giá 880,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên botticino - Copy Đá hoa cương grimapiilorr giá 1,300,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên duôi-tiên Đá hoa cương aman đen giá 1,200,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên dá-hoa-cuong-123455630 Đá hoa cương trắng xà cừ giá 1,480,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên dá-hoa-cuong-123455620 Đá hoa cương sky giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên dá-hoa-cuong-123455616 Đá hoa cương kem vân gỗ giá 1,100,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên dá-hoa-cuong-123455610 Đá hoa cương wuythal giá 2,300,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên dá-hoa-cuong-12345561 Đá hoa cương nâu ddaxx pador giá 1,200,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da hoa cuong dep 451 Đá hoa cương tím thụy sỹ giá 1,300,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da hoa cuong dep 447 Đá hoa cương trắng sứ ý giá 8800,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên dá-hoa-cuong-d-p-vân-g- Đá hoa cương vân núi 1,500,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da hoa cuong dep 469 Đá hoa cương grimapiilorr loai1 giá 1,480,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-243 Đá hoa cương volakas giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-234 - Copy Đá hoa cương nâu tây ban nha giá 880,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-240 - Copy Đá hoa cương đen vân gỗ giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-239 - Copy Đá hoa cương tím vân gỗ giá 1,290,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da hoa cuong ca cap 39 Đá hoa cương travertinow giá 1,100,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên dá-hoa-cuong-d-p-bianco Đá hoa cương trắng carara giá 1,420,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên đá-hoa-cương-đẹp-329 Đá hoa cương wuysthall sava 1,300,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên dá-hoa-cuong-d-p-xà-c--tr-ng Đá hoa cương xà cừ trắng giá 1,520,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-ngoại-nhap-1 Đá hoa cương trắng vân gỗ giá 1,300,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên cot-da-marble-nau-tay-ban-nha Đá hoa cương n nhanâu đậm tây ba giá 900,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-láp16 Đá hoa cương tím xanh sơn thủy giá 2,300,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-láp17 Đá hoa cương trắng sơn thủy giá 1,900,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-láp9 Đá hoa cương đen vân trắng valen giá 1,800,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-Marble-Kem-ch--d- Đá hoa cương vân chỉ đỏ giá 1,100,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-marble-aman-den Đá hoa cương kem aman giá 1,200,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-marble-aman-tr-ng Đá hoa cương amn trắnga giá 1,100,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-marble-vàng-ai-c-p Đá hoa cương vàng ai cậps gia 700,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-nau-tia-ch-p-2 Đá hoa cương nâu tia cớp giá 800,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-Marble-Campuchino1 Đá hoa cương cabon chino giá 1,250,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-Marble-Den-Tia-Chop Đá hoa cương đen tia chớp giá 700,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-Marble-Yellow-Italia2 Đá hoa cương vàng braziz giá 1,300,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-Marble-Neropotoro-6 Đá hoa cương đen vân núi giá 1,300,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-marble-Emperado-Gold4 Đá hoa cương emberador vàng giá 880,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-Marble-Fancy-Beige2 Đá hoa cương rô sa bông lớn giá 1,200,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên dá-hoa-cuong-d--huy-t-r-ng Đá hoa cương đỏ piêu lơ giá 1,200,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên da-hoa-cuong-hình-thành5 Đá hoa cương trắng đỏ bây sần giá 1,800,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-Marble-Green-Gold6  Đá hoa cương vàng bây sần giá 2,200,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-Marble-Green-Gold Đá hoa cương bây sần xanhr giá 2,100,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên Da-hoa-cuong-Marble-Green-Gold3 Đá hoa cương bây sần tím giá 2,400,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên cẩm-thạch-vàng-sọc-dưa Đá hoa cương vàng sọc dưa giá 3,300,000 vnd/1 mét vuông, loại đá marble tự nhiên 2 giá đá hoa cương granite Vàng-bình-d-nh Đá hoa cương vàng bình định, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 820,000 vnd/1 mét vuông Da-hoa-cuong-hình-thành Đá hoa cương xanh vân thẳng, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên,

Đá hoa cương đen trong mỗi căn nhà đều mang phong cách riêng khác nhau ghi dấu ấn của từng chủ nhân. Vì thế, việc chọn da hoa cuong dep ốp lát cũng phải tuỳ theo từng trường hợp để chọn được loại đá phù hợp với không gian sử dụng nhất. Nếu không hiểu biết và không có sự cân nhắc kỹ càng sẽ dẫn đến việc chọn loại đá không phù hợp. Hậu quả điều đó mang lại không chỉ làm mất giá trị thẩm mỹ thậm chí còn giảm độ tiện ích khi sử dụng. Vì thế, để người tiêu đung sáng suốt hơn trong các lựa chọn của mình thì Kim Thịnh Phát đã tổng hợp và đưa ra một số hướng dẫn về tìm loại đá phù hợp cho căn nhà như sau:

 

 

Loại Đá hoa cương đen ốp phù hợp cho từng không gian

Hay được sử dụng nhất vẫn là đá hoa cương đen tự nhiên cùng với đó là đá granite và đá marble hay còn gọi cách khác là đá cẩm thạch. Mỗi một loại đá đều có những đặc tính và công dụng khác nhau ví dụ như đá hoa cuong cứng hơn so với marble sẽ được ưu tiên sử dụng ốp sàn nhà, ốp tường...

 

Đá hoa cương đen ốp lát theo phong cách tân cổ điển

 

Xu hướng chung hiện nay là đề cao sự đơn giản nhưng vẫn tinh tế, tránh sự rườm rà, khó hiểu khôngcần thiết. Vì thế thường chọn các loại cot tron da hoa cuong khổ rộng ( thậm chí là liền mạch) để giảm tối đa số mạch trong không gian sử dụng, làm cho không gian trở nên rộng rãi hơn nhiều, đặc biệt với những phòng có diện tích hạn chế.

 

 

Chọn Đá hoa cương cao cấp đen ốp phòng tắm: nên chọn những loại đá có bề mặt nhám sẽ làm giảm độ trơn trượt ( thường sử dụng đá granite hoặc marble). Nếu muốn ăn gian diện tích của phòng tắm bạn nên chọn các loại đá có gam màu nhẹ.

 

 

 

Chọn Đá hoa cương đẹp ốp cầu thang: cầu thang đá hoa cươngchính là sự lựa chọn tuyệt với nhất bởi độ bền và chống thấm, mặt đá bóng dễ dàng chùi rửa. Cầu thang đá hoa cương sẽ giúp cho căn nhà của bạn trở nên sang trọng, cuốn hút hơn bao giờ hết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn Đá hoa cương đen ốp tường, nền nhà: nên sử dụng những loại có độ bóng, khả năng chống thấm cao, hoa văn tinh tế, trang nhã. Màu sắc của đá ốp tường còn tuỳ thuộc vào màu sắc chủ đạo của căn nhà để kết hợp sao cho hài hoà, hợp lí nhất.

 

Nền nhà được ốp Đá hoa cương đen vẻ sang trọng, thu hút

 

Chọn đá ốp phòng ngủ:với căn phòng ngủ có diện tích hẹp thì bạn không nên chọn loại đá ốp có diện tích quá lớn, như thế sẽ làm mất đi sự tinh tế, thu hút vốn có của phòng ngủ

 

Mỗi không gian trong nhà đều phù hợp với mỗi loại đá khác nhau. Nếu không sm hiểu về chuyên môn và cũng không có ai tư vấn sẽ dẫn đến trường hợp người tiêu dùng chỉ mua theo cảm tính mà sử dụng các loại đá ốp không phù hợp. Để tránh trường hợp trên, hãy liên hệ với hotline 0932 019 888 của Kim Thịnh Phát để nhận được sự tư vấn hiệu quả nhất. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thiết kế thi công đá ốp lát, Kim Thành Phát chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng cho bạn.

 

 
back-to-top.png
0906436366 Trong vài trường hợp, bạn có thể dùng nước tẩy rửa chuyên dụng để giúp sàn nhà sạch hơn. Tuy nhiên, bạn lưu ý tránh dùng các dung dịch có chất axit quá cao gây loang lổ bề mặt đá.